Festival Old Dèventer

Het muziekfestival voor senioren met de muziek van toen

Huisregels

 • Legitimatie verplicht, geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Roken in de tent is verboden en is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen of buiten de tent.
 • Het gebruik van het door de organisatie verstrekte polsbandje is verplicht.
 • Personen ouder dan 18 jaar krijgen een kleur bandje.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende en/of drank te nuttigen.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Het gebruik en/of dealen ervan is verboden. De politie zal bij constatering gewaarschuwd worden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens of voorwerpen welke als wapen gebruikt kunnen worden. De politie zal bij constatering gewaarschuwd worden.
 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen welke overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Ter bescherming van uw eigen of andermans veiligheid kan u aan de kleding/ tassen worden gefouilleerd. Indien hier geen medewerking aan wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiele en immateriële schade aan bezoekers en diens eigendommen.
 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging tot de tent.
 • Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
 • Een overtreding van het huishoudelijke reglement kan leiden tot verwijdering.
 • Bezoekers van dit evenement gaan er mee akkoord dat er foto’s gemaakt kunnen worden.
 • Vertegenwoordigers/medewerkers/controleurs van controlerende instanties dienen zich eerst bij de organisatie te
  melden.
 • In situaties waarin de huisregels niet zijn voorzien, beslist de organisatie over een mogelijk te nemen maatregel.
 • Uitzonderingen op dit huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie.

Festival Old Dèventer wordt mede mogelijk door

stichting voor elkaar unive festival old deventer
postcodeloterij buurtfonds festival old deventer
brentanos festival old deventer
Zorgcomfort deventer festival old deventer
wij deventer festival old deventer